Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Openbare vergadering Cliëntenraad

Datum
16 mrt 2020 13:30 - 16:00
Locatie
Brede School De Drait

Beschrijving

In verband met de situatie rond de coronavirus heeft de clientenraad besloten de openbare vergadering as maandag de 16e af te gelasten.
Hopelijk kunt u begrip opbrengen van de genomen beslissing.

 

De Cliëntenraad Smallingerland vergadert op maandag 16 maart 2020 om 13:30 uur in Brede School De Drait. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:


AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Verslag openbare vergadering 20 januari 2019
5. Jaarverslag Cliëntenraad ter vaststelling verantwoording
6. Uitgezette vragenlijst aan uitkeringsgerechtigden
7. Status installatie Ombudsman
8. Actuele zaken
9. Werkgroepen
10. Signalen uit de achterban
11. Rondvraag
12. Sluiting
Signalen door burgers kunnen na de vergadering worden gedeeld.