Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

De Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland komt op voor alle inwoners van de gemeente Smallingerland die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke.

Het gaat de Cliëntenraad om Werk, Inkomen en zoals het tegenwoordig heet: Maatschappelijke Participatie. Vooral in de Zorgsector - maar ook elders komt het voor - hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangriJkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad

Wat doet de Cliëntenraad Smallingerland?

De Cliëntenraad Is een officieel door de gemeente Smallingerland ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaal niet over individuele klachten.

Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen via de contactpagina

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten en artikelen waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over hoe de Cliëntenraad is georganiseerd en wie er in zitten.