Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Eigen risico terug naar minima.

In Breda heeft de SP in de raad met succes afgedwongen al het overgebleven eigen risico (€181.000) terug te laten betalen aan de minima.Dit om te voorkomen dat het geld ergens in de pot van de gemeente verdwijnt.

Lees meer ...

Veranderingen zorgverzekering 2020.

zorgverzekeringIn 2020 gaat er weer het een en ander veranderen aan de zorgverzekeringen. De Zorgwijzer heeft 6 wijzingen op een rij gezet die op Prinsjesdag in de Miljoenennota zal worden aangeboden.

Lees meer ...

Toegankelijke communicatie gemeenten

communicatieEr heeft een onderzoek plaats gevonden naar de enorme ruis in communicatie tussen Gemeenten en hun inwoners/burgers. In dit onderzoek zijn een 6 tal praktijkvoorbeelden aan de kaak gesteld.

Lees meer ...

Terugbetaling van toeslagen

De algemene Rekenkamer (AR) heeft onderzoek gedaan naar het beleid van het kabinet voor het verlagen aantal terugvorderingen en de hoogte ervan. Na analyse komt de AR tot een aantal aanbevelingen.

Lees meer ...

Schulphulpverlening loopt in de soep

worried 30148 960 720Het rapport van Berenschot over de werking schuldhulpverleningsstelsel heeft de leden van de 2e Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zeer kritisch doen reageren. De conclusie van de onderzoekers uit dit rapport blijkt dat de Gemeenten in de huidige zetting niet gericht zijn op het schuldenvrij maken van cliënten.

Lees meer ...

Stop met het uitkleden mensen met schulden

debt 1157824 960 720Presentator Tijs van den Brink heeft voor zijn programma (eo) een onderzoek gedaan naar de wereld van schulden. Hierin ontmoet hij een tweetal personen die in deze schuldenwereld terecht zijn gekomen. Het was een zeer schokkende ontdekking.

Lees meer ...

Ombudsman uit zijn zorgen over nieuwe schuldenwet

lawyer 3819044 960 720De nationale ombudsman vindt de nieuwe wijzigingen in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening een stap in de goede richting. Toch ontbreken er enkele elementen in het wetwijzigingsvoorstel Ook de NVVK roept op tot verbetering.

Lees meer ...

Minima durft niet te werken?

durftewerkenOnlangs is onderzocht dat alleenstaande ouders in de bijstand meer zijn gaan werken. Helaas geldt dit niet voor alle groepen in de bijstand, gezien de complex aan regeltjes en onthoudingen van enige extra’s bij part-time werk.

Lees meer ...

Zo moet en kan het zeker niet

controleIn elk gemeente is er wel iets mis met de handelswijze van sociale zaken met hun beleid en wettelijke regels. Sommigen spannen echt de kroon waardoor er zelfs kamervragen zijn gesteld.

Lees meer ...

LIV loont totaal niet

LIVWerkgevers ontvangen subsidie (LIV) als zij mensen in dienst nemen (hebben) met een laag inkomen. Deze LIV (LaagInkomensVoordeel) werkt niet en is totaal achterhaald. Het effect op de werkgelegenheid is zeer discutabel. Het zijn niet de werknemers die hiervan beter worden maar de werkgevers.

Lees meer ....

Herbezinning nodig op tegenprestatie

werkenVolgens Staatssecretaris van Ark moeten gemeenten zich houden aan beoogde doelen uit de participatiewet en meer werk maken van de tegenprestaties. Maar het nut en de noodzaak hiervan lopen compleet uit de pas met de werkelijkheid. Herbeziening tegenprestatie is juist nodig op het verschil tussen de oorspronkelijke bedoeling en de dagelijkse praktijk. 

Lees meer ...