Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Herbezinning nodig op tegenprestatie

werkenVolgens Staatssecretaris van Ark moeten gemeenten zich houden aan beoogde doelen uit de participatiewet en meer werk maken van de tegenprestaties. Maar het nut en de noodzaak hiervan lopen compleet uit de pas met de werkelijkheid. Herbeziening tegenprestatie is juist nodig op het verschil tussen de oorspronkelijke bedoeling en de dagelijkse praktijk. 

Lees meer ...