Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Recht op huurtoeslag beschermd wonen

wonenDe Haagse Rechtbank heeft geoordeeld dat mensen die in een voorziening voor beschermd wonen verblijven OOK recht hebben op huurtoeslag, zoals een ieder die een woning huurt.

Lees meer ....