Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Ongelijke behandeling participatiewet

wheelchair 749985 960 720Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd met als doel zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen dus ook voor de groep met een arbeidsbeperking. Ondanks alle goede bedoelingen blijkt dat er nog steeds ongelijkheid heerst op het gebied van het arbeidsloon tussen werkgevers-overheid-uitkeringsintanties.

Lees meer