Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Terugkeer particuliere hulp armoedebestrijding

Tot diep in de vorige eeuw was hulp aan armen voorbehouden aan particuliere hulp zoals kerkelijke of burgerlijke liefdadigheid. Ook na invoering van diverse armenwetten en bijstandsuitkeringen in 1965 is particulier hulp niet van het toneel verdwenen .....

Lees meer