Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Zorgen over hoofdlijnennotitie loondispensatie participatiewet

group of people 2876774 960 720FNV, CNV en VCP zijn principieel tegen loondispensatie, ongeacht de hoogte en de termijn van aanvulling. Ons protest wordt zeer breed gedeeld en het voorstel leidt tot veel commotie onder arbeidsbeperkten en bij een breed scala aan maatschappelijke organisaties. Ook grote werkgevers, die met de mensen met een arbeidsbeperking werken, steunen het voorstel van de staatssecretaris niet. Lees hier de brief die de organisaties daarover aan de Staatssecretaris hebben gestuurd.