Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Clientenraad maandag 15 juni

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 15 juni om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3 Voorlichting zelfstandigenregeling
4. Notulen van de vorige ledenvergadering
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Jaarverslag Werk en Inkomen 2014
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.