Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad 16 februari

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 16 februari om 13.30 uur in de zaal Carré van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering vorige vergadering 2015
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Spreekuur (signalen uit de achterban)
7. Rondvraag en sluiting.