Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Agenda vergadering 31 maart 2014

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 31 maart om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A.Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Uitvoeringsplan Re-integratie 2014
Reactie op advies van de cliëntenraad op Uitvoeringplan Re-integratie 2014
7. Lange termijn Re-integratie
8. Wisselende maandinkomsten verrekenen met uitkering WWB
9. Uitgangspunten werken om niet
10. Concept Jaarverslag Cliëntenraad WWB Smallingerland
11. Spreekuur (signalen uit de achterban)
12. Rondvraag en sluiting.