Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Bezuinigingen minima unaniem van tafel

zonIn de gemeenteraad van 30 juni is unaniem, na ingediende motie, besloten een dikke streep te zetten onder de voorgestelde besparingen op het minimabeleid. In tegenstelling tot het College is de Raad tot inkeer gekomen dat burgers met een minima niet opnieuw moeten bloeden aan in de Perspectiefnota genoemde bezuinigingen.

Lees meer ...