Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Hoe burgers meer te betrekken in gemeentes

Hierbij doet de CRS een aanzet naar de gemeente om de burgers meer betrokken te maken bij het doen en laten van het gemeentebeleid. Dit zijn de 11 lessen voor de gemeente naar burgerparticipatie.

Lees meer ...