Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

De beloofde ombudsman/vrouw komt niet

Zoals vorig jaar bekend is gemaakt (en op de website) zou er in 2020 een ombudsman/vrouw worden aangesteld die onafhankelijk kwesties of geschillen kan behandelen tussen overheid/gemeenten en iedere burger/ingezetene. Helaas heeft de raad anders beslist. Hierop heeft de CRS al een ernstige reactie gegeven.

Lees meer ...