Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Kabinet verlengt IOW met 4 jaar.

Het Kabinet heeft de IOW (wet inkomensvoorziening oudere werklozen) per 1 januari 2020 alsnog verlengt. Voor deze groep blijft dus komende 4 jaar hun financiele vangnet bestaan.

Lees meer ...