Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Waardigheid armen ook door hulpverleners genegeerd

Arme mensen lijden niet alleen onder hun armoede, maar ook onder aantasting van hun waardigheid. Ook hulpverleners dragen daaraan bij door zich te richten conform de regels op het versterken van financiele posities zonder aandacht voor de mens en diens gevoelens.

Lees meer....