Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Terugbetaling van toeslagen

De algemene Rekenkamer (AR) heeft onderzoek gedaan naar het beleid van het kabinet voor het verlagen aantal terugvorderingen en de hoogte ervan. Na analyse komt de AR tot een aantal aanbevelingen.

Lees meer ...