Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Schulphulpverlening loopt in de soep

worried 30148 960 720Het rapport van Berenschot over de werking schuldhulpverleningsstelsel heeft de leden van de 2e Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zeer kritisch doen reageren. De conclusie van de onderzoekers uit dit rapport blijkt dat de Gemeenten in de huidige zetting niet gericht zijn op het schuldenvrij maken van cliënten.

Lees meer ...