Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima
Lid namens Vereniging Vluchtingenwerk Smallingerland