Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima
Beleidsambtenaar