Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering cliëntenraad 17 november

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 17 november om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering vorige vergadering
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Overzicht dienstverlening Sociale Zaken
"Rechtenkaart voor WWB-klanten"
7. Rondetafelgesprekken, klanttevredenheidsonderzoek Wet werk en bijstand
8. Voorlichting schuldenpreventie bijstandsgerechtigden
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.

Vergadering clientenraad 22 september

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 22 september om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering van 25 augustus 2014
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Rondetafelgesprekken, klanttevredenheidsonderzoek Wet werk en bijstand
(stand van zaken)
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.

Vergadering clientenraad 25 aug

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 25 augustus om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering van 23 juni 2014
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Overzicht dienstverlening Sociale Zaken
7. Jaarverslag Werk & Inkomen 2013
8. Persbericht Leeuwarder Courant Korten op de bijstand
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.

Agenda vergadering 23 juni

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 23 juni om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A.Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Evaluatie bedrijfsbezoek Caparis
7. Nota Vrijwilligerswerk
8. Ontwikkelingen in de Wet werk en bijstand
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.

Agenda vergadering 7 mei 2014

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op woensdag 7 mei om 14.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.


AGENDA
1. Opening
2. V aststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A.Mededelingen van het Dagelijks Bestuur 5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Rapport Tevredenheidsonderzoek WWB 2013
7. Nota Vrijwilligerswerk
8. Overdracht V oorzittershamer
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.

Agenda vergadering 31 maart 2014

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 31 maart om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A.Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Uitvoeringsplan Re-integratie 2014
Reactie op advies van de cliëntenraad op Uitvoeringplan Re-integratie 2014
7. Lange termijn Re-integratie
8. Wisselende maandinkomsten verrekenen met uitkering WWB
9. Uitgangspunten werken om niet
10. Concept Jaarverslag Cliëntenraad WWB Smallingerland
11. Spreekuur (signalen uit de achterban)
12. Rondvraag en sluiting.

Agenda vergadering 3 maart 2014

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 3 maart om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A.Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B.Actuele Zaken en Mededelingen
5C.Vergadering van de gemeenteraad Informatieve ronde op 04 maart
6. Nieuwsbrief Cliëntenraad
7. Minimagids 2014
8. Voorlichting Schuldenpreventie Smallingerland
9. Ontwikkelingen nieuwe Wet werk en bijstand
10. Spreekuur (signalen uit de achterban)
11. Rondvraag en sluiting.

Clientenraad 27 januari 2014

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 27 januari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A .Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
5C. Vergadering van de gemeenteraad Informatieve ronde op 28 januari
6. Aanpassingen in de verordening Handhaving
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.

Agenda 16 december 2013

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 16 december om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Overleg met wethouder de heer Zweers over de uitkomsten van de achterbanbijeenkomsten in oktober 2013
4. Notulen van de vorige vergadering
5 Secretariaat
6A Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B Actuele Zaken en Mededelingen
6C Vergadering van de gemeenteraad de Informatieve ronde op 17 december
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.

Agenda 14 oktober

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden Wwb en minima vergadert op maandag 14 oktober om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1.   Opening
2.   Vaststellen van de agenda
3.   Notulen van de vorige vergadering
4.   Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
5C. Raadscommissie Samenleving en Zorg
6.   Re-integratieproject Maatschappelijke Activering
7.   Meerjarige Aanvullende Uitkering
       Plan van aanpak 2013- 2015
8.   Spreekuur (signalen uit de achterban)
9.   Rondvraag en sluiting.

Agenda 16 september

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 16 september om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
5C. Raadscommissie Samenleving en Zorg
6. Klanttevredenheidsonderzoek WWB 2013
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groet,
Hielkje van Linde (ambtelijk secretaris)