Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad 23 januari

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 23 januari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 19 december 2016
5. Secretariaat
6. Kennismaking wethouder Roel Haverkort
7A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
7B. Actuele Zaken en Mededelingen
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland 19 december

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 19 december om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 21 november 2016
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7 Minimagids 2017
8. Kostendelersnorm
9. Vergaderschema cliëntenraad Smallingerland 2017
10. Spreekuur (signalen uit de achterban)
11. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland 19 september 2016

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 19 september om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Vragen van de cliëntenraad over de Gebiedsteams, op postcode gericht werken
4. Notulen ledenvergadering 22 augustus 2016
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Actualiteit Caparis NV
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad 22 augustus 2016

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 22 augustus om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Preventie- en handhavingsplan Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2016- 2020 Gemeente Smallingerland
4. Notulen ledenvergadering 27 juni 2016
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad 27 juni 2016

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 27 juni om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notitie Laaggeletterdheid Smallingerland
Plan van Aanpak Laaggeletterdheid 2016- 2018
4. Notulen ledenvergadering 23 mei 2016
5. Het Uitvoeringsplan 2016- 2017 Participatiewet
"Meidwaan Meedoen"
6. Secretariaat
7A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
7B. Actuele Zaken en Mededelingen
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad 23 mei

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 23 mei om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 18 april 2016
4. Transformatieagenda Sociaal Domein 2016-2020
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Minimagids Gemeente Smallingerland 2016
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad 18 april

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 18 april om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 21 maart 2016
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Jaarverslag Werk & Inkomen 2015
Informatie over de uitvoering van de Participatiewet,
het Minimabeleid en de Schuldhulpverlening
7. Begroting Cliëntenraad Smallingerland 2017
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Clientenraad 21 maart

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 21 maart om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen vorige ledenvergadering 22 februari 2016
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Afschaffing Rechtmatigheidsonderzoeksformulier
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Clientenraad 22 februari

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 22 februari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 25 januari 2016
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Smallingerland
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad op maandag 25 januari

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 25 januari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 14 december 2016
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad Smallingerland Participatiewet
7. Werken met behoud van uitkering voor ouderen
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad op maandag 14 december

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 14 december om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 16 november 2015
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
Wet Taaleis per 01-01-2016; herbeoordeling boetes;
aanpassing reglement cliëntenraad; premie AV Frieso
6. Regio-informatiebijeenkomst/ achterbanbijeenkomst
7. Werken met behoud van uitkering voor ouderen
8. Ontwikkelingen nieuwe Wajongers
9. Vergaderschema 2016 Cliëntenraad Smallingerland
10. Spreekuur (signalen uit de achterban)
11. Rondvraag en sluiting.