Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Voedselbank Drachten

voedselbankOndanks verkondigingen door overheid en cpb dat iedereen er op voor uit gaat lijkt het er voor alsnog op dat voor de minima NIET deze stijgende lijn kan worden aangetoond. De minima komt steeds meer in de verdrukkking door allerlei berichten van duurder worden de kosten, levensmiddelen (energie, btw, boodschappen). Om in levensonderhoud te kunnen voorzien is bij de voedselbank een voedselpakket beschikbaar. Er zou geopperd zijn de inkomens grens voor het in aanmerking komen van een voedselpakket te verhogen.

Voor meer en correcte info verwijzen wij u naar de website van de voedselbank.

Ongelijke behandeling participatiewet

wheelchair 749985 960 720Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd met als doel zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen dus ook voor de groep met een arbeidsbeperking. Ondanks alle goede bedoelingen blijkt dat er nog steeds ongelijkheid heerst op het gebied van het arbeidsloon tussen werkgevers-overheid-uitkeringsintanties.

Lees meer

Besparing door nieuwe aanpak schuldhulp

Alleen een bewindvoerder als het echt nodig is. Betere hulp bij schuldhulpproblemen en sneller uit het beschermingsbewind. Dat is het doel van nieuwe samenwerking tussen gemeente (lwden) en bewindvoerders ...

lees meer

Terugkeer particuliere hulp armoedebestrijding

Tot diep in de vorige eeuw was hulp aan armen voorbehouden aan particuliere hulp zoals kerkelijke of burgerlijke liefdadigheid. Ook na invoering van diverse armenwetten en bijstandsuitkeringen in 1965 is particulier hulp niet van het toneel verdwenen .....

Lees meer

 

Gevolgen minima door beleid Prinsjesdag

De werkgroep werk en inkomen heeft een brief opgesteld n.a.v de presentatie van beleidsvoornemen op Prinsjesdag omtrent welke effecten en/of gevolgen zal hebben voor de minima en uitkeringsgerechtigden:

Lees meer...

Smallingerland krijgt ombudsman

mentor 2443788 960 720Eindelijk is het zover na veel touwgetrek en tegenstand (sinds 2017) heeft een tweetal fracties voor elkaar gekregen in 2019 een onafhankelijke ombudsman te bewerkstelligen. Grote winst voor minima en laaggeletterden. (lees meer ,,,)

Jongeren in Sociaal Domein in problemen

hand 782688 960 720Jongeren die tot het Sociaal Domein behoren blijven problemen houden die de samenleving hen opwerpt. Er zijn oplossingen, maar of deze zullen worden aangeboden en of de samenleving dit kan uitvoeren is maar de vraag. (lees meer...)

Problemen zorgwelzijn niet opgelost

checklist 3222079 960 720Problemen zijn nog steeds niet opgelost in de zorgwelzijn. Het wordt steeds ingewikkelder en hierdoor krijgt de kwetsbare groep steeds niet waar het recht op heeft door al die regelingen die worden opgeworpen sta je machteloos. (lees meer..)