Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad op maandag 14 december

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 14 december om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 16 november 2015
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
Wet Taaleis per 01-01-2016; herbeoordeling boetes;
aanpassing reglement cliëntenraad; premie AV Frieso
6. Regio-informatiebijeenkomst/ achterbanbijeenkomst
7. Werken met behoud van uitkering voor ouderen
8. Ontwikkelingen nieuwe Wajongers
9. Vergaderschema 2016 Cliëntenraad Smallingerland
10. Spreekuur (signalen uit de achterban)
11. Rondvraag en sluiting.

Vergadering cliëntenraad op 16 november

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 16 november om 14.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

  • Opening
  • Notulen ledenvergadering van 19 oktober
  • Secretariaat
  • Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
  • Actuele Zaken en Mededelingen
  • Eindrapportage werkgroep Herstructurering Sociale Werkvoorziening
  • Harmonisering Instrumenten; proefplaatsing, werknemersvoorziening en jobcoach
  • Spreekuur (signalen uit de achterban)
  • Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland op 21 september

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland,

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 21 september om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen vorige ledenvergadering 15 juni 2015
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6 Rapportage Meerjarige Aanvullende Uitkering 2014
7. Minimagids
8 Veranderingen en gevolgen Participatiewet
9 Invoering Basisinkomen: visie gemeente Smallingerland
10. Spreekuur (signalen uit de achterban)
11. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Clientenraad maandag 15 juni

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 15 juni om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3 Voorlichting zelfstandigenregeling
4. Notulen van de vorige ledenvergadering
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Jaarverslag Werk en Inkomen 2014
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Clientenraad Smallingerland 20 april

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 20 april om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3 Presentatie pilot gebiedsgericht werken
4. Notulen ledenvergadering van de vorige vergadering
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Begroting cliëntenraad 2016
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland 16 maart

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 16 maart om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering vorige vergadering 2015
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Kostendelersnorm als onderdeel van de Participatiewet
7. Hersteltermijn Inlichtingenplicht
8. Jaarverslag Cliëntenraad Smallingerland 2015
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groet,
Hielkje van Linde (ambtelijk secretaris)

Vergadering Cliëntenraad 16 februari

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 16 februari om 13.30 uur in de zaal Carré van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering vorige vergadering 2015
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Spreekuur (signalen uit de achterban)
7. Rondvraag en sluiting.

Agenda ledenvergadering 19 januari 2015

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 19 januari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering vorige vergadering 2014
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. "Meidwaan Meedoen" het uitvoeringsplan 2015 Participatiewet
7. Participatiebesluit Smallingerland 2015
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groet,
Hielkje van Linde (ambtelijk secretaris)