Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

LIV loont totaal niet

LIVWerkgevers ontvangen subsidie (LIV) als zij mensen in dienst nemen (hebben) met een laag inkomen. Deze LIV (LaagInkomensVoordeel) werkt niet en is totaal achterhaald. Het effect op de werkgelegenheid is zeer discutabel. Het zijn niet de werknemers die hiervan beter worden maar de werkgevers.

Lees meer ....

Herbezinning nodig op tegenprestatie

werkenVolgens Staatssecretaris van Ark moeten gemeenten zich houden aan beoogde doelen uit de participatiewet en meer werk maken van de tegenprestaties. Maar het nut en de noodzaak hiervan lopen compleet uit de pas met de werkelijkheid. Herbeziening tegenprestatie is juist nodig op het verschil tussen de oorspronkelijke bedoeling en de dagelijkse praktijk. 

Lees meer ...

Rechters willen betere aanpak schulden

weegschaalRechters maken zich ernstige zorgen over aanzienlijk groep mensen met problematishe schulden. Zij zien in hun Rechtzaal steeds meer mensen voor wie de samenleving zo complex is geworden dat zij amper het hoofd boven water kunnen houden.

Lees meer...

Korten fictief geschat inkomen mag niet

geldGemeenten mogen niet zomaar het fictief inkomen schatten bij Part-time werk en deze tekorten op de bijstandsuitkering. Dit is in strijd met de wet. De zogenaamde in striijd met verrekeningsbevoegdheid college o.g.v. artikel 58 lid 4 van het Participatiewet.

Lees meer....

Verlaging of bevriezing voor huurders

huisVoor ruim 300.000 huurders kunnen in aanmerking komen voor verlaging of bevriezing van de huur. Wel handig te weten en te controleren of je tot de gelukkigen behoort, gezien per 1 juli de huren weer worden herzien.

Lees meer ....

Recht op huurtoeslag beschermd wonen

wonenDe Haagse Rechtbank heeft geoordeeld dat mensen die in een voorziening voor beschermd wonen verblijven OOK recht hebben op huurtoeslag, zoals een ieder die een woning huurt.

Lees meer ....

Vrijwilligersvergoeding omhoog

vrijwilligersvergoediingSinds 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal €170,- p/m, dat is €1700,- per jaar.

Lees meer ....

Het beste sociaal beleid komt uit Pekela

soscialpekelaDoor onderzoek van FNV is naar voren gekomen dat Gemeente Pekela (prov. Groningen) het meest en best sociaal beleid voert van heel Nederland met als goede 2e Veendam. De factoren die Pekela nastreeft zijn: de juiste hulp bieden aan mensen in bijstand en het armoede beleid.Ook zou Pekela haar voorkeur uitspreken naar verhoging van de uitkeringen met 10%..De Gemeente Smallingerland zou hiervan een voorbeeld kunnen nemen en veel van de Gemeente Pekela (en Veendam) kunnen leren a.d.v. gevoerde sociaal beleid voor die mensen met een minima.

Lees meer.....