Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Terugkeer particuliere hulp armoedebestrijding

Tot diep in de vorige eeuw was hulp aan armen voorbehouden aan particuliere hulp zoals kerkelijke of burgerlijke liefdadigheid. Ook na invoering van diverse armenwetten en bijstandsuitkeringen in 1965 is particulier hulp niet van het toneel verdwenen .....

Lees meer

 

Gevolgen minima door beleid Prinsjesdag

De werkgroep werk en inkomen heeft een brief opgesteld n.a.v de presentatie van beleidsvoornemen op Prinsjesdag omtrent welke effecten en/of gevolgen zal hebben voor de minima en uitkeringsgerechtigden:

Lees meer...

Smallingerland krijgt ombudsman

mentor 2443788 960 720Eindelijk is het zover na veel touwgetrek en tegenstand (sinds 2017) heeft een tweetal fracties voor elkaar gekregen in 2019 een onafhankelijke ombudsman te bewerkstelligen. Grote winst voor minima en laaggeletterden. (lees meer ,,,)

Jongeren in Sociaal Domein in problemen

hand 782688 960 720Jongeren die tot het Sociaal Domein behoren blijven problemen houden die de samenleving hen opwerpt. Er zijn oplossingen, maar of deze zullen worden aangeboden en of de samenleving dit kan uitvoeren is maar de vraag. (lees meer...)

Problemen zorgwelzijn niet opgelost

checklist 3222079 960 720Problemen zijn nog steeds niet opgelost in de zorgwelzijn. Het wordt steeds ingewikkelder en hierdoor krijgt de kwetsbare groep steeds niet waar het recht op heeft door al die regelingen die worden opgeworpen sta je machteloos. (lees meer..)

Leven flexwerker te uitputtend

student 849828 960 720Het leven van een flexwerker is een ware uitputtingsslag. Ook is het onzeker of er werk genoeg is om je leven als flexwerker in je levensbehoefte te voorzien. Voor je het weet sta je weer op straat en vraag je je af hoe overleef ik dit weer allemaal. Het leven van een flexwerker gaat niet over rozen, (lees meer....)

Een mens is geen vluchteling

syriaEen mens kiest er nooit voor een vluchteling te worden, het is altijd de situatie die mensen vastgrijpt, hen dwingt tot het lot of beter gezegd het juk van vluchteling. Een vluchteling verliest in het ergste geval alles.

Lees meer...

Waarom is proces inburgeren zo moeilijk?

acceptatieHoe zit dat nu psychologisch? Sleutelwoorden voor de vluchteling en zijn omgeving zijn: Bereidheid tot aanpassing van de vluchteling tegenover (veel) begrip van zijn omgeving. Zonder deze wisselwerking is inburgering niet mogelijk.

Begrip is een onderdeel van warmte, maar kan er alleen zijn wanneer het is gebaseerd op echtheid.* De vluchteling maar ook zijn/haar omgeving worden aangesproken op hun beider vermogen met dit complexe proces om te kunnen gaan. Het complexe voor de omgeving komt bijvoorbeeld tot uiting in het feit dat de vluchteling niet makkelijk kan worden benaderd vanuit zijn of haar eigen individualiteit omdat de context van deze individualiteit in veel gevallen niet meer compleet is of verloren is gegaan. Zijn referentiekader is niet meer in tact ook omdat zijn eigen wijze van informatieverwerking (bijvoorbeeld door trauma) ernstige averij heeft opgelopen.

Lees meer...

Kabinet pakt laatste hoop wajongers af

rolstoelWajongers met minder loonwaarde en onder het minimum werken kunnen op geen enkele manier het wettelijke minimum loon meer verdienen. Dit blijkt uit ingediende beleidstoelichting staatssecretaris v. Ark van SZW bij de 2e kamer. Lees meer

Mensen onderkant samenleving in discipline systeem

beggarZit je onderaan de ladder van de maatschappij dan kom je terecht in het disciplineringssysteem. Je wordt dan uitgebuit door grote bedrijven, overheid en kapitaalbezitters. Dit volgens onderzoek Sociaal Impact Bonds. Lees meer