Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Info gemeentehuis

In verband met het communiceren van onze verruimde telefonische bereikbaarheid is met ingang van vrijdag 15 mei zijn zowel Naar werk als Naar inkomen de hele dag telefonisch bereikbaar (08:30 – 16:30). Dit in het kader van het verbeteren van de dienstverlening..

De bijstand kan beter

Zoals de titel al aangeeft kan de bijstand beter worden opgesteld en uitgevoerd. Wat nu blijkt zijn in diverse gemeenten experimenten uitgevoerd om te zien welke methoden uitwerking hebben op de kwetsbare groepen.

Lees meer ...

 

Wetswijziging Participatiewet

Onlangs is op 26 mei jl in de tweede kamer een nieuwe wijziging in de Participatiewet besproken waarbij weer de minst bedeelden de klos zijn, nu zijn de mensen met beperkingen aan de beurt. De VN spreekt hier schande over, VN verdrag handicap rechten van de mens.

Lees meer ...

De beloofde ombudsman/vrouw komt niet

Zoals vorig jaar bekend is gemaakt (en op de website) zou er in 2020 een ombudsman/vrouw worden aangesteld die onafhankelijk kwesties of geschillen kan behandelen tussen overheid/gemeenten en iedere burger/ingezetene. Helaas heeft de raad anders beslist. Hierop heeft de CRS al een ernstige reactie gegeven.

Lees meer ...

Het rommelt in Raadsland Smallingerland

In onze gemeente is in ruim een halfjaar een 3e raadslid op gestapt wat niet goed is voor de burgers/ingezetenen. Hierdoor wordt het beleid moeilijker uitvoerbaar ten nadelen van kwetsbare doelgroepen die het niet al te breed hebben.

Lees meer ...

Fraudesysteem SyRi overheid verboden

plaatjeDe rechter heeft onlangs de uitspraak gedaan dat het fraudesysteem die de overheid gebruikt om bij voorbaat denkbare mensen die fraude zouden kunnen plegen aan te pakken nu verboden en in strijd is met de privacyrechten van de mens.

Lees meer ...

Kabinet verlengt IOW met 4 jaar.

Het Kabinet heeft de IOW (wet inkomensvoorziening oudere werklozen) per 1 januari 2020 alsnog verlengt. Voor deze groep blijft dus komende 4 jaar hun financiele vangnet bestaan.

Lees meer ...

 

Advocaten bepleiten vooroordelen botte werkgevers

Anne van Dijk, kaderlid FNV, heeft een reactie gegeven op opiniestukken welke geplaatst zijn in de noorderlijke kranten dat advocaten pleiten voor botte werkgevers en hun vooroordelen jegens medewerkers.

Lees meer ...