Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Minimum loon per 1 juli hoger

geldNet als het minimumloon per maand, week en dag gaan de minimumlonen per uur per 1 juli 2018 met 1,03% omhoog. Klik hier voor meer informatie over de hoogte van het minimumloon..

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

bijstandDe hoogte van uitkeringen is gekoppeld aan de hoogte van het minimumloon. Omdat het minimumloon per 1 juli 2018 verandert, veranderen ook de uitkeringen. Klik hier voor de uitkeringsbedragen per 1 juli 2018.

Stichting Kinderen van de Voedselbank

kinderenvandevoedselbankStichting Kinderen van de Voedselbank is opgezet door een aantal vrijwilligers. Zij zet zich in om de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland tegen te gaan, voor kinderen waarvan de ouders gebruik moeten maken van de voedselbank. Lees hier meer over de stichting en hun activiteiten.

Caparis opent "Stream": We doen het voor de mensen!

confettiDeze week opende Caparis de afdeling "Stream". Alex Bonnema, algemeen directeur van Caparis, legde uit dat Caparis met Stream een ander bedrijf is geworden dan het was. "Stream wordt een succes als we ons gemeenschappelijk doel voor ogen houden: we doen het voor de mensen.”

In het artikel uit de Drachtster Courant wordt niet duidelijk of Caparis het ook samen met de mensen gaat doen aan de hand van een persoonlijk maatwerkplan afgestemd op onder andere talenten, vaardigheden, interesses en ervaring.

Gemeentelijke aanpak wijkteams Leeuwarden mislukt?

meetingAlle Nederlandse gemeenten zijn in 2015 financieel verantwoordelijk geworden voor werk en inkomen, voor jeugdzorg en ouderenzorg. Hulp op wijkniveau moet meer mensen bereiken en voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. Ondersteuning vooraf, in plaats van (dure) behandeling achteraf. Dat was het idee. Lees hier het artikel in Trouw.

Zorgen over hoofdlijnennotitie loondispensatie participatiewet

group of people 2876774 960 720FNV, CNV en VCP zijn principieel tegen loondispensatie, ongeacht de hoogte en de termijn van aanvulling. Ons protest wordt zeer breed gedeeld en het voorstel leidt tot veel commotie onder arbeidsbeperkten en bij een breed scala aan maatschappelijke organisaties. Ook grote werkgevers, die met de mensen met een arbeidsbeperking werken, steunen het voorstel van de staatssecretaris niet. Lees hier de brief die de organisaties daarover aan de Staatssecretaris hebben gestuurd.

Goed nieuws voor statushouder met bijstandsuitkering

foto geldHet rijk stelt gemeenten het geld voor de bijstandsuitkeringen van statushouders dit jaar direct beschikbaar in plaats van achteraf, blijkt uit de voorjaarsnota die minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit schrijft Binnenlands Bestuur in een artikel van 4 juni 2018.

Lees hier het volledige artikel.

Privacy

privacyDe Cliëntenraad Smallingerland spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen. Lees hier onze privacyverklaring.

Werkgroep zorg voor minima

zelfzorgIn oktober 2017 is er een eerste bijeenkomst geweest voor adviesraden in Friesland om samen te brainstormen over de ziektekostenverzekering AV Frieso. Vanuit deze bijeenkomst is de werkgroep zorg voor de minima opgericht. In deze werkgroep zitten leden vanuit adviesraden, het vorig jaar opgeheven FSU en leden die werkzaam zijn geweest in de verzekeringsbranche.

Lees meer...