Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Hoe burgers meer te betrekken in gemeentes

Hierbij doet de CRS een aanzet naar de gemeente om de burgers meer betrokken te maken bij het doen en laten van het gemeentebeleid. Dit zijn de 11 lessen voor de gemeente naar burgerparticipatie.

Lees meer ...

Carins de “zorg”club van Drachten

Carins is een jaar bezig en al flink een grote zorg-en kostenpost voor de gemeente en de burgers (bezuinigingen). De klachten liegen er niet om omtrent capaciteit en kennis. Naast de 1,4 milj injectie worden er nog extra kosten gemaakt voor het inhuren van extern buro om intervieuws (1700) af te leggen bij mensen thuis.

Lees meer ...

Programma NPO Opstandelingen

In dit programma presenteerd Sophie Hildebrand waarom burgers in opstand komen tegen hun gemeente(bestuur). Wat is (ging) er mis, welke onrecht heeft zich voorgedaan?

Lees meer ...

Handtekeningenaktie tegen Corona spoedwet

De coronawet van het Kabinet zorgt voor grote weerstand onder de bevolking. Zo is er een petitie gestart tegen de tijdelijk wet COVID-19 en deze is bijna 250.000 maal ondertekend. Initiatief nemer Willem Engel zegt dat dit een belediging is van onze democratie en waar Nederland voor staat.

Lees meer ...

Het sociale gezicht van Smallingerland

 

Heeft de economie een gezicht? Er wordt getwijfeld over het sociale (beleid) gezicht van Smallingerland. Burgers, minima worden hierentegen niet genoemd te kunnen profiteren.

Lees meer ...

 

Veel kritiek en ergenissen via Facebook

Onlangs is er een vragenlijst verstuurd door de groep DWJM vanuit de gemeente die burgers konden invullen via Facebook. Door deze vragenlijst is er veel kritiek, bezwaren en ergernissen geuit die onder de burgers leven.

Lees meer ...

Opnieuw bezuinigingen in Smallingerland

Wederom moet onze Gemeente extra bezuinigen naast de bezuinigingen die vorig jaar hebben moeten plaatsvinden. Met 1 wethouder minder en aanpakken minima wordt het er niet rooskleuriger op.

Lees meer ...

Kritiek op nieuwe spoedwet

In verband met de nare situatie waarin wij verkeren door de Coronavirus krijgt het kabinet door deze nieuwe spoedwet meer zeggenschap en te bepalen wat wel of niet kan in de gemeentes. Hierdoor wordt de democratie ernstig onderdrukt.

Lees meer ...

Geen wijziging Participatiewet

Zoals u in eerder geplaatste artikel over wetswijziging Participatiewet heeft kunnen lezen, is nu onlangs in de 1e kamer deze wijziging afgewezen en blijft de Participatiewet zoals die was.

Lees meer ...