Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Tien-procent regeling voor toeslagen

Als je niet het hele jaar een toeslagpartner of medebewoner hebt gehad en stijgt het jaarinkomen na vertrek? Dan kan dit inkomen over de periode nog meetellen waardoor je toeslagen moet terug betalen.

Lees meer...

 

Schuldhulpverlening kan succesvoller

Volgens de landelijke Clientenraad kan de schuldhulpverlening veel succesvoller zijn door rekening te houden met de emoties van betrokkenen. Adviesbureau Purpose heeft hier onderzoek gedaan onder 7 gemeenten in opdracht van Schouders er onder.

Lees meer .....

Gijzeling door de schuldenindustrie

In de schuld zitten tot over je oren. Eén op de vijf jongeren heeft hiermee te maken. Op 18 september jongsleden was op NPO 3 een documentaire programma “De schuldmachine” te zien over dit thema. Zowel Zorg+Welzijn  als BNN/VARA hebben aandacht aan dit probleem besteed.

Samenwonen om zorg te geven

Je zit in de bijstand en hebt de zorg over een familielid en je woont samen om dit zo goed mogelijk te doen. Hoe zit dit, wat verandert er, wat zijn de juridische gevolgen?

Lees meer ...

Bezuinigingen terug gedraaid minima.

De raad in gemeente Smallingerland heeft naar aanleiding van de perspectief nota door aandringen van enkele partijen besloten de bezuinigingen op minima terug te draaien

Lees meer ...

Eigen risico terug naar minima.

In Breda heeft de SP in de raad met succes afgedwongen al het overgebleven eigen risico (€181.000) terug te laten betalen aan de minima.Dit om te voorkomen dat het geld ergens in de pot van de gemeente verdwijnt.

Lees meer ...

Veranderingen zorgverzekering 2020.

zorgverzekeringIn 2020 gaat er weer het een en ander veranderen aan de zorgverzekeringen. De Zorgwijzer heeft 6 wijzingen op een rij gezet die op Prinsjesdag in de Miljoenennota zal worden aangeboden.

Lees meer ...

Toegankelijke communicatie gemeenten

communicatieEr heeft een onderzoek plaats gevonden naar de enorme ruis in communicatie tussen Gemeenten en hun inwoners/burgers. In dit onderzoek zijn een 6 tal praktijkvoorbeelden aan de kaak gesteld.

Lees meer ...

Terugbetaling van toeslagen

De algemene Rekenkamer (AR) heeft onderzoek gedaan naar het beleid van het kabinet voor het verlagen aantal terugvorderingen en de hoogte ervan. Na analyse komt de AR tot een aantal aanbevelingen.

Lees meer ...