Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Bjjstand en minimumloon veel te laag

lonenHet Nibud heeft 5 jaar lang onderzoek gedaan naar de financiële posities van burgers met een laag inkomen en daarbij de gemeenten hoe deze zich hierin participeren. Het rapport is nu openbaar gemaakt.

Lees meer ...

Nieuws Sociaal Domein

craftsmen 3094035 340Bijstand en aan het werk, je moet maar durven is de titel die Stimulansz meegeeft dat onderzocht heeft wat de gevolgen zijn op financiele aspect.

Lees meer ...

Kan het nog gekker?

car 4314563 960 720Het aanschaffen (leasen) van Tesla’s door de directie Caparis is bij de gemeenteraad Achtkarspelen in het verkeerde keelgat gekomen en de actie ongepast vindt jegens burgers en het gemeenschapsgeld.

Lees meer ...

Zwangere vrouwen AZC’s dupe van mensenhandel?

vrouwenHet is goed mis in de AZC’s naast de verdwijning van duizenden kinderen uit AZC’s blijkt ook dat zwangere vrouwen zonder enige redenen uit de AZC’s verdwijnen. Het dagblad NU vermeldt dat het EMM vermoedt dat deze vrouwen het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel.

Lees meer ...

1600 kinderen verdwenen uit AZC

kinderenBij onderzoek door omroep BNN/VARA is gebleken, dat wat nu bekend is, 1600 kinderen uit AZC’s zijn verdwenen. Waar ze zijn gebleven of wat er met hen is gebeurd blijft een raadsel waar ook op het hoogste niveau geen antwoord op kan worden verkregen. Men zwijgt in alle talen.

Lees meer ...

Jeudige wajongers blijven de dupe

wajongIn onderstaande artikel blijkt maar weer dat jongeren met (arbeids)beperkingen nog steeds worden benadeeld, ondanks politieke bemoeienissen. Het betreft de bonuskwestie dat pijnlijk zichtbaar maakt wat er werkelijk ontzettend scheef zit.

Lees meer ...

Gesjoemeld in en met Zorggelden

IMG 20200209 153238 026Hoewel dit meer om WMO zaken gaat, willen wij u als lezer/bezoeker van onze site dit niet onthouden. Er is een onderzoek geweest in de (jeugd)zorg waaruit ernstige wantoestanden naar boven zijn gekomen bij zorgbedrijven. Met name gesjoemeld in jaarrekeningen waar winsten met foefjes in de zakken van aandelhouders/directeuren verdwijnen.

Lees meer ...

Aantal uitkeringen sterk gestegen

virus 4999857 340Onlangs heeft de CRS een dringende brief geschreven gericht aan de gemeente, omtrent de stijgende werkloosheid en armoede onder de burgers in deze moeilijke periode onder de coronavirus, met het advies barmhartig om te gaan met de problemen die de burgers tegen komen. In onderstaande artikel bevestigd onze vermoedens en bevreesdheid die wij als CRS al hadden voorzien.

Lees meer ...

Bezuinigingen minima unaniem van tafel

zonIn de gemeenteraad van 30 juni is unaniem, na ingediende motie, besloten een dikke streep te zetten onder de voorgestelde besparingen op het minimabeleid. In tegenstelling tot het College is de Raad tot inkeer gekomen dat burgers met een minima niet opnieuw moeten bloeden aan in de Perspectiefnota genoemde bezuinigingen.

Lees meer ...