Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Advocaten bepleiten vooroordelen botte werkgevers

Anne van Dijk, kaderlid FNV, heeft een reactie gegeven op opiniestukken welke geplaatst zijn in de noorderlijke kranten dat advocaten pleiten voor botte werkgevers en hun vooroordelen jegens medewerkers.

Lees meer ...

 

Het zoet komt niet voor iedereen

Op prinsjesdag kregen wij te horen dat het Kabinet van plan was inkomens 20.000-60.000 per jaar meer koopkracht te gaan bieden. Maar wat is daarvan terecht gekomen met name voor de uitkeringsgerechtigden die het zo moeilijk hebben?

Lees meer ...

 

SCP rekent definitief af met Participatiewet

De tegenvallende resultaten van de Participatiewet zijn onder anderen te wijten aan opstartproblemen bij gemeenten en de manier waarop geld binnen de wet wordt ingezet. Ook blijken aannames in de wet niet te kloppen met de praktijk

Lees meer ...

Waardigheid armen ook door hulpverleners genegeerd

Arme mensen lijden niet alleen onder hun armoede, maar ook onder aantasting van hun waardigheid. Ook hulpverleners dragen daaraan bij door zich te richten conform de regels op het versterken van financiele posities zonder aandacht voor de mens en diens gevoelens.

Lees meer....

 

Tien-procent regeling voor toeslagen

Als je niet het hele jaar een toeslagpartner of medebewoner hebt gehad en stijgt het jaarinkomen na vertrek? Dan kan dit inkomen over de periode nog meetellen waardoor je toeslagen moet terug betalen.

Lees meer...

 

Schuldhulpverlening kan succesvoller

Volgens de landelijke Clientenraad kan de schuldhulpverlening veel succesvoller zijn door rekening te houden met de emoties van betrokkenen. Adviesbureau Purpose heeft hier onderzoek gedaan onder 7 gemeenten in opdracht van Schouders er onder.

Lees meer .....