Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Clientenraad 27 januari 2014

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 27 januari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A .Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
5C. Vergadering van de gemeenteraad Informatieve ronde op 28 januari
6. Aanpassingen in de verordening Handhaving
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.

Agenda 16 december 2013

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 16 december om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Overleg met wethouder de heer Zweers over de uitkomsten van de achterbanbijeenkomsten in oktober 2013
4. Notulen van de vorige vergadering
5 Secretariaat
6A Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B Actuele Zaken en Mededelingen
6C Vergadering van de gemeenteraad de Informatieve ronde op 17 december
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.

Agenda 14 oktober

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden Wwb en minima vergadert op maandag 14 oktober om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1.   Opening
2.   Vaststellen van de agenda
3.   Notulen van de vorige vergadering
4.   Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
5C. Raadscommissie Samenleving en Zorg
6.   Re-integratieproject Maatschappelijke Activering
7.   Meerjarige Aanvullende Uitkering
       Plan van aanpak 2013- 2015
8.   Spreekuur (signalen uit de achterban)
9.   Rondvraag en sluiting.

Agenda 16 september

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 16 september om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
5C. Raadscommissie Samenleving en Zorg
6. Klanttevredenheidsonderzoek WWB 2013
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groet,
Hielkje van Linde (ambtelijk secretaris)

Agenda CRS 26 augustus

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland  voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 26 augustus om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1.   Opening
2.   Vaststellen van de agenda
3.   Handhavingbeleidsplan informerend
4.   Notulen van de vorige vergadering
5.   Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
6C. Raadscommissie Samenleving en Zorg
7.   Klanttevredenheidsonderzoek WWB 2013
8.   Spreekuur (signalen uit de achterban)
9.   Rondvraag en sluiting.

 

Vergadering 17 juni

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 17 juni om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

1.   Opening
2.   Vaststellen van de agenda
3.   Notulen van de vorige vergadering
4.   Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
5C. Raadscommissie Sazo
6.   Workshop Schuldenpreventie
7.   Spreekuur (signalen uit de achterban)
8.   Rondvraag en sluiting.

Nieuwe site

schermCRSDe site van de cliëntenraad is vernieuwd. Door een vereenvoudigde structuur, is de informatie op de site nu gemakkelijker en sneller toegankelijk.

We hopen dat met deze wijziging de site nog beter in de behoefte zal voorzien.

Veel plezier op de nieuwe site.