Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Agenda ledenvergadering 19 januari 2015

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 19 januari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering vorige vergadering 2014
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. "Meidwaan Meedoen" het uitvoeringsplan 2015 Participatiewet
7. Participatiebesluit Smallingerland 2015
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groet,
Hielkje van Linde (ambtelijk secretaris)

Vergadering cliëntenraad 17 november

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 17 november om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering vorige vergadering
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Overzicht dienstverlening Sociale Zaken
"Rechtenkaart voor WWB-klanten"
7. Rondetafelgesprekken, klanttevredenheidsonderzoek Wet werk en bijstand
8. Voorlichting schuldenpreventie bijstandsgerechtigden
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.

Vergadering clientenraad 22 september

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 22 september om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering van 25 augustus 2014
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Rondetafelgesprekken, klanttevredenheidsonderzoek Wet werk en bijstand
(stand van zaken)
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.

Vergadering clientenraad 25 aug

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 25 augustus om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering van 23 juni 2014
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Overzicht dienstverlening Sociale Zaken
7. Jaarverslag Werk & Inkomen 2013
8. Persbericht Leeuwarder Courant Korten op de bijstand
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.

Agenda vergadering 23 juni

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 23 juni om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A.Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Evaluatie bedrijfsbezoek Caparis
7. Nota Vrijwilligerswerk
8. Ontwikkelingen in de Wet werk en bijstand
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.

Agenda vergadering 7 mei 2014

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op woensdag 7 mei om 14.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.


AGENDA
1. Opening
2. V aststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A.Mededelingen van het Dagelijks Bestuur 5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Rapport Tevredenheidsonderzoek WWB 2013
7. Nota Vrijwilligerswerk
8. Overdracht V oorzittershamer
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.

Agenda vergadering 31 maart 2014

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 31 maart om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A.Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Uitvoeringsplan Re-integratie 2014
Reactie op advies van de cliëntenraad op Uitvoeringplan Re-integratie 2014
7. Lange termijn Re-integratie
8. Wisselende maandinkomsten verrekenen met uitkering WWB
9. Uitgangspunten werken om niet
10. Concept Jaarverslag Cliëntenraad WWB Smallingerland
11. Spreekuur (signalen uit de achterban)
12. Rondvraag en sluiting.

Agenda vergadering 3 maart 2014

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 3 maart om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A.Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B.Actuele Zaken en Mededelingen
5C.Vergadering van de gemeenteraad Informatieve ronde op 04 maart
6. Nieuwsbrief Cliëntenraad
7. Minimagids 2014
8. Voorlichting Schuldenpreventie Smallingerland
9. Ontwikkelingen nieuwe Wet werk en bijstand
10. Spreekuur (signalen uit de achterban)
11. Rondvraag en sluiting.