Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad maandag 26 juni 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 26 juni om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen vorige ledenvergadering
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen:
Laag Geletterdheid
6. Concept Herstructureringsplan Caparis
7. Kind pakket Smallingerland
8 Bescherming Persoonsgegevens
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad maandag 22 mei 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 22 mei om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Jaarverslag Werk en Inkomen 2016
4. Stand van Zaken Gebiedsteams
De heer Jaap Glas geeft informatie
( 14.30 – 14.50 uur)
5. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 24 april
6. Secretariaat
7A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
7B. Actuele Zaken en Mededelingen:
Ontwikkelingen Caparis NV, Laag Geletterdheid, Kindpakket
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad 24 april 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 24 april om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Stand van zaken Sociaal Domein
De heer Jaap Glas geeft informatie:
-Rapportage Sociaal Domein 1e halfjaar 2016
-Evaluatie gebiedsteams
4. Notulen ledenvergadering 20 maart
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Jaarverslag Cliëntenraad Smallingerland 2016
8. Jaarverslag Werk en Inkomen 2016
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad 20 maart 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 20 maart om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Besloten vergadering 13.30 – 14.00 uur
4. Notulen ledenvergadering 20 februari
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Wat verder ter tafel komt
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering cliëntenraad 20 februari

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 20 februari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 23 januari
4. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Aanpassing Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad 23 januari

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 23 januari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 19 december 2016
5. Secretariaat
6. Kennismaking wethouder Roel Haverkort
7A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
7B. Actuele Zaken en Mededelingen
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland 19 december

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 19 december om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 21 november 2016
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7 Minimagids 2017
8. Kostendelersnorm
9. Vergaderschema cliëntenraad Smallingerland 2017
10. Spreekuur (signalen uit de achterban)
11. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland 19 september 2016

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 19 september om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Vragen van de cliëntenraad over de Gebiedsteams, op postcode gericht werken
4. Notulen ledenvergadering 22 augustus 2016
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Actualiteit Caparis NV
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad 22 augustus 2016

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 22 augustus om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Preventie- en handhavingsplan Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2016- 2020 Gemeente Smallingerland
4. Notulen ledenvergadering 27 juni 2016
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad 27 juni 2016

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 27 juni om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notitie Laaggeletterdheid Smallingerland
Plan van Aanpak Laaggeletterdheid 2016- 2018
4. Notulen ledenvergadering 23 mei 2016
5. Het Uitvoeringsplan 2016- 2017 Participatiewet
"Meidwaan Meedoen"
6. Secretariaat
7A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
7B. Actuele Zaken en Mededelingen
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad 23 mei

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 23 mei om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 18 april 2016
4. Transformatieagenda Sociaal Domein 2016-2020
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Minimagids Gemeente Smallingerland 2016
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.