Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland op 21 september

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland,

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 21 september om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen vorige ledenvergadering 15 juni 2015
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6 Rapportage Meerjarige Aanvullende Uitkering 2014
7. Minimagids
8 Veranderingen en gevolgen Participatiewet
9 Invoering Basisinkomen: visie gemeente Smallingerland
10. Spreekuur (signalen uit de achterban)
11. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Clientenraad maandag 15 juni

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 15 juni om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3 Voorlichting zelfstandigenregeling
4. Notulen van de vorige ledenvergadering
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Jaarverslag Werk en Inkomen 2014
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Clientenraad Smallingerland 20 april

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 20 april om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3 Presentatie pilot gebiedsgericht werken
4. Notulen ledenvergadering van de vorige vergadering
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Begroting cliëntenraad 2016
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland 16 maart

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 16 maart om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering vorige vergadering 2015
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Kostendelersnorm als onderdeel van de Participatiewet
7. Hersteltermijn Inlichtingenplicht
8. Jaarverslag Cliëntenraad Smallingerland 2015
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groet,
Hielkje van Linde (ambtelijk secretaris)

Vergadering Cliëntenraad 16 februari

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 16 februari om 13.30 uur in de zaal Carré van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering vorige vergadering 2015
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Spreekuur (signalen uit de achterban)
7. Rondvraag en sluiting.

Agenda ledenvergadering 19 januari 2015

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 19 januari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering vorige vergadering 2014
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. "Meidwaan Meedoen" het uitvoeringsplan 2015 Participatiewet
7. Participatiebesluit Smallingerland 2015
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groet,
Hielkje van Linde (ambtelijk secretaris)

Vergadering cliëntenraad 17 november

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 17 november om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering vorige vergadering
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Overzicht dienstverlening Sociale Zaken
"Rechtenkaart voor WWB-klanten"
7. Rondetafelgesprekken, klanttevredenheidsonderzoek Wet werk en bijstand
8. Voorlichting schuldenpreventie bijstandsgerechtigden
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.

Vergadering clientenraad 22 september

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 22 september om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering van 25 augustus 2014
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Rondetafelgesprekken, klanttevredenheidsonderzoek Wet werk en bijstand
(stand van zaken)
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.