Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Waardigheid armen ook door hulpverleners genegeerd

Arme mensen lijden niet alleen onder hun armoede, maar ook onder aantasting van hun waardigheid. Ook hulpverleners dragen daaraan bij door zich te richten conform de regels op het versterken van financiele posities zonder aandacht voor de mens en diens gevoelens.

Lees meer....

 

Tien-procent regeling voor toeslagen

Als je niet het hele jaar een toeslagpartner of medebewoner hebt gehad en stijgt het jaarinkomen na vertrek? Dan kan dit inkomen over de periode nog meetellen waardoor je toeslagen moet terug betalen.

Lees meer...

 

Schuldhulpverlening kan succesvoller

Volgens de landelijke Clientenraad kan de schuldhulpverlening veel succesvoller zijn door rekening te houden met de emoties van betrokkenen. Adviesbureau Purpose heeft hier onderzoek gedaan onder 7 gemeenten in opdracht van Schouders er onder.

Lees meer .....

Gijzeling door de schuldenindustrie

In de schuld zitten tot over je oren. Eén op de vijf jongeren heeft hiermee te maken. Op 18 september jongsleden was op NPO 3 een documentaire programma “De schuldmachine” te zien over dit thema. Zowel Zorg+Welzijn  als BNN/VARA hebben aandacht aan dit probleem besteed.

Samenwonen om zorg te geven

Je zit in de bijstand en hebt de zorg over een familielid en je woont samen om dit zo goed mogelijk te doen. Hoe zit dit, wat verandert er, wat zijn de juridische gevolgen?

Lees meer ...

Bezuinigingen terug gedraaid minima.

De raad in gemeente Smallingerland heeft naar aanleiding van de perspectief nota door aandringen van enkele partijen besloten de bezuinigingen op minima terug te draaien

Lees meer ...

Eigen risico terug naar minima.

In Breda heeft de SP in de raad met succes afgedwongen al het overgebleven eigen risico (€181.000) terug te laten betalen aan de minima.Dit om te voorkomen dat het geld ergens in de pot van de gemeente verdwijnt.

Lees meer ...

Veranderingen zorgverzekering 2020.

zorgverzekeringIn 2020 gaat er weer het een en ander veranderen aan de zorgverzekeringen. De Zorgwijzer heeft 6 wijzingen op een rij gezet die op Prinsjesdag in de Miljoenennota zal worden aangeboden.

Lees meer ...