Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

1600 kinderen verdwenen uit AZC

kinderenBij onderzoek door omroep BNN/VARA is gebleken, dat wat nu bekend is, 1600 kinderen uit AZC’s zijn verdwenen. Waar ze zijn gebleven of wat er met hen is gebeurd blijft een raadsel waar ook op het hoogste niveau geen antwoord op kan worden verkregen. Men zwijgt in alle talen.

Lees meer ...

Jeudige wajongers blijven de dupe

wajongIn onderstaande artikel blijkt maar weer dat jongeren met (arbeids)beperkingen nog steeds worden benadeeld, ondanks politieke bemoeienissen. Het betreft de bonuskwestie dat pijnlijk zichtbaar maakt wat er werkelijk ontzettend scheef zit.

Lees meer ...

Gesjoemeld in en met Zorggelden

IMG 20200209 153238 026Hoewel dit meer om WMO zaken gaat, willen wij u als lezer/bezoeker van onze site dit niet onthouden. Er is een onderzoek geweest in de (jeugd)zorg waaruit ernstige wantoestanden naar boven zijn gekomen bij zorgbedrijven. Met name gesjoemeld in jaarrekeningen waar winsten met foefjes in de zakken van aandelhouders/directeuren verdwijnen.

Lees meer ...

Aantal uitkeringen sterk gestegen

virus 4999857 340Onlangs heeft de CRS een dringende brief geschreven gericht aan de gemeente, omtrent de stijgende werkloosheid en armoede onder de burgers in deze moeilijke periode onder de coronavirus, met het advies barmhartig om te gaan met de problemen die de burgers tegen komen. In onderstaande artikel bevestigd onze vermoedens en bevreesdheid die wij als CRS al hadden voorzien.

Lees meer ...

Bezuinigingen minima unaniem van tafel

zonIn de gemeenteraad van 30 juni is unaniem, na ingediende motie, besloten een dikke streep te zetten onder de voorgestelde besparingen op het minimabeleid. In tegenstelling tot het College is de Raad tot inkeer gekomen dat burgers met een minima niet opnieuw moeten bloeden aan in de Perspectiefnota genoemde bezuinigingen.

Lees meer ...

 

Hoe burgers meer te betrekken in gemeentes

Hierbij doet de CRS een aanzet naar de gemeente om de burgers meer betrokken te maken bij het doen en laten van het gemeentebeleid. Dit zijn de 11 lessen voor de gemeente naar burgerparticipatie.

Lees meer ...

Carins de “zorg”club van Drachten

Carins is een jaar bezig en al flink een grote zorg-en kostenpost voor de gemeente en de burgers (bezuinigingen). De klachten liegen er niet om omtrent capaciteit en kennis. Naast de 1,4 milj injectie worden er nog extra kosten gemaakt voor het inhuren van extern buro om intervieuws (1700) af te leggen bij mensen thuis.

Lees meer ...

Programma NPO Opstandelingen

In dit programma presenteerd Sophie Hildebrand waarom burgers in opstand komen tegen hun gemeente(bestuur). Wat is (ging) er mis, welke onrecht heeft zich voorgedaan?

Lees meer ...

Handtekeningenaktie tegen Corona spoedwet

De coronawet van het Kabinet zorgt voor grote weerstand onder de bevolking. Zo is er een petitie gestart tegen de tijdelijk wet COVID-19 en deze is bijna 250.000 maal ondertekend. Initiatief nemer Willem Engel zegt dat dit een belediging is van onze democratie en waar Nederland voor staat.

Lees meer ...

Het sociale gezicht van Smallingerland

 

Heeft de economie een gezicht? Er wordt getwijfeld over het sociale (beleid) gezicht van Smallingerland. Burgers, minima worden hierentegen niet genoemd te kunnen profiteren.

Lees meer ...