Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

CRS 2022?

feedback 4062738 340

Verdere info volgt

Gemeentefonds Smallingerland wordt afgeknepen

geld-fondsDe fractie van de PvdA is zeer ontsteld na kennis te hebben genomen van geplande herverdeling van het Gemeentefonds. Dit wordt, betreft de grote gevolgen, als zeer desastreus gevonden dat mensen die afhankelijk zijn van de sociale verzorging hiermee extra geraakt worden. 

Lees meer ...

Toeslagenaffaire Belastingdienst.

family 65679 340Zoals iedereen weet is er veel mis in en bij de Belastingdienst. Dit hebben we kunnen vernemen zowel uit de media als enkele politici die dit via een grootschalig onderzoekscommissie wisten te achterhalen. Ondanks de zgn ver-van-mijn-bed-show, blijkt dat er toch een aantal slachtoffers zijn gevallen in onze gemeente. Het komt nu allemaal wel heel dichtbij en dit een heel gevoelig onderwerp is in het gehele land, gemeenten in de laagste delen van de bevolking.

Lees meer ...

Track &Trace-systeem bij de Belastingdienst?

chase 3673407 340Om te voorkomen dat belangrijke stukken die de burger stuurt (moet sturen) naar de Belastingdienst niet in de kast of in een groot zwart gat verdwijnen, zoals bijvoorbeeld bij de toeslagen affaire, onderzoekt de Belastingdienst of het een track & trace-systeem kan invoeren (zoals wij die kennen bij Postnl en DHL) om te weten hoe het verloop is van de toegestuurde stukken zijn en bij wie deze in behandeling is.

Lees meer ...

Gaat de Participatiewet op de schop?

onderhoudEen breed gedeelde wens is dat iedereen werk heeft. De Participatiewet zou ervoor moeten zorgen dat de mensen, in de bijstand of met een mimimum, aan een baan geholpen kunnen worden. Zowel Gemeenten als het Sociaal Cultureel Planbureau vinden dat deze wet niet goed werkt. Daarom komen vele geluiden uit de politiek om de wet een make-over te geven cq af te schaffen.

Lees meer ...

In de bijstand? Iets bijverdienen mag

support 1604661 340In Smallingerland mag je iets bijverdienen als je in de bijstand zit, zonder daarvan de consequenties te ondervinden. Alleen voor de jongeren in de bijstand verruimt de Gemeente de landelijke regeling, met het gevolg dat de premie van € 1000,- komt te vervallen bij het vinden of het verkrijgen van werk en geen bijstand meer krijgt.

Lees meer ...

Duur asielvergunningen ingekort

asielOnlangs heeft de Raad van State het advies gegeven NIET de plannen, van het nieuw wetsvoorstel om de geldigheid verblijfsvergunningen in te korten, door te voeren. Dus wordt de noodklok geluid om hier kracht bij te zetten.

Lees meer ...

Ontwikkeling app schulden in coronatijd


appsOnlangs is er in de IJsselgemeenten en experiment gedaan met een nieuw ontwikkelde app zgn Zelfinspectie, de klant kan dan de toegestuurde vragenlijst invullen om het huisbezoek zelf uit te voeren in deze coronatijd in samenwerking met de betreffende gemeente. Deze app (zelfinspectie) kan later met meer functies worden uitvoerd om samen met de klant de nodige instructies zelf uit te voeren.

Lees meer ...

Vroegtijdige signalering schulden bij/door gemeente.

SignaleringIn onze eerdere berichtgeving op onze site, is dat eerder moet worden gesignaleerd tegen schulden en/of betalingsachterstanden bij de minima en uitkeringsgerechtigden. Daarom heeft de Gemeente de plicht opgelegd gekregen dit per 1 februari 2021 bij de mensen thuis waar men een signaal ontvangt dit eerder en beter in beeld te krijgen en door deze nieuwe werkwijze sneller te kunnen handelen om erger te voorkomen, aldus wethouder Bert Westerink.

Lees meer ...

Juridische info hulpverleners

SchuldenBeslag op bijstand of uitkering: neem het minst bezwaarlijke weg, zo worden schuldhulpverleners geïnstrueerd te handelen met juridische info. Wij als CRS zijn van mening dit ook aan onze achterban mede te delen hoe dit in zijn werk gaat en hierdoor zelf ook de mogelijkheid te hebben zelf te kunnen controleren of er juist is gehandeld.

Lees meer ...

Boodschappen als inkomsten beschouwd

boodschappenZoals velen al in de media heeft kunnen vernemen is dat naast de toeslagenaffaire de mensen ook nog eens gestraft wordt met het korten op uitkering of met forse terugbetalingen worden geconfronteerd, als men door familie, vrienden of buren geholpen worden met enkele nodige boodschppen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Lees meer ....