Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Nieuwe bruto minimumloon 2021

geldVanwege de nieuwe vaststelling van het bruto minimumloon per 1 januari 2021, zoals bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet, is ook daardoor de bijstandsnorm aangepast met bijbehorende vakantie percentages. Wij als CRS vinden dat deze info aan onze achterban en bezoekers gedeeld moet worden.

Lees meer ...

Sociaal Domein is niet wat het had moeten zijn

domain 5243252 340Het Sociaal Domein, dat sinds 2015 is opgestart uit de Participatie, om kwetsbare mensen in de samenleving de juiste ondersteuning te bieden en te geven, is na deze 5 lange jaren nog steeds niet op orde.

Lees meer ...

Begroting Smallingerland niet goedgekeurd en afgewezen.

ledger 1428230 340Dat de Begroting van Smallingerland niet op orde is was al bekend. Nu heeft ook de Provincie Fryslan de ingediende begroting afgekeurd. De Gemeente heeft tot 15 december a.s. de tijd een sluitend en goed onderbouwd begroting op tafel te leggen, anders komt de gemeente onder preventief toezicht te staan van de Provincie.

Lees meer ...  en nog meer ....

Het rommelt (weer) in het Gemeentehuis

bestuurEr heerst onder de ambtenaren en personeel erge frustraties en vele teleurstellingen omtrent de werkwijze die de Gemeenraad hanteerd in de laatste perioden. Er is o.a. getracht buiten de raad om herziening van de begroting te kunnen realiseren. Onderstaand artikel is 1 van de 3 artikelen in de Leeuwarder Courant die de problematiek in de Gemeente Smallingerland heeft aangekaart.

Lees meer ...

Korte lijntjes, snel thuis

dakloosIn Enschede is het project WoonStAR opgestart om mensen die in financiele problemen zijn gekomen en daardoor niet meer hun huur of hypotheek kunnen betalen, direct te kunnen helpen en daarmee het aantal daklozen te kunnen voorkomen of zelfs verminderen. Dit Enschedese project geeft het voorbeeld hoe alle Gemeenten hiervan kunnen leren.

Lees meer ...

Lageinkomensvoordeel (LIV): wat gaat er veranderen?

leningenHet LIV gaat in 2024 veranderen in loonkostenvoordeel (LKV) voor jongeren. Minister Koolmees en Staatssecretaris Van 't Wout lichten dit toe n.a.v vragen over de begroting Ministerie van SZW. Wat de gevolgen zijn van deze wijziging heeft Accountancy Vanmorgen in onderstaand artikel op een rijtje gezet.

Lees meer ...

Kostendelersnorm verergert de woningnood

houseDe Woonbond heeft al geruime tijd geleden dit probleem aangekaart en voorzien. Ook maatschappelijke organisaties hebben dit probleem reeds aangegeven en gemeld. Na een nieuw onderzoek in opdracht van Min. V. Soc. Zaken blijkt dat eerdere gedane meldingen en signaleringen van organisaties juist waren en nu pas worden erkent.

Lees meer ...

Problemen Carins na 2 jaar nog steeds niet opgelost

carins artikelDe politiek (Smallingerland) maakt zich ernstige zorgen over (zorgorganisatie) Carins. Er heerst nog steeds een grote chaos met enorme wachtlijsten en andere sores die naar boven zijn komen. Ook afspraken tussen de Gemeente en Carins zijn totaal niet helder en er zitten grote hiaten in het systeem en de procedures. En de kostenpost blijft maar stijgen.

Lees meer ...

Bjjstand en minimumloon veel te laag

lonenHet Nibud heeft 5 jaar lang onderzoek gedaan naar de financiële posities van burgers met een laag inkomen en daarbij de gemeenten hoe deze zich hierin participeren. Het rapport is nu openbaar gemaakt.

Lees meer ...

Nieuws Sociaal Domein

craftsmen 3094035 340Bijstand en aan het werk, je moet maar durven is de titel die Stimulansz meegeeft dat onderzocht heeft wat de gevolgen zijn op financiele aspect.

Lees meer ...